• 30 maj 2019

  Walne Zgromadzenie Członków Izby!

  Zapraszamy serdecznie Członków Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dn. 13 czerwca 2018 r., o godz. 10.00  w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1. Porządek obrad w załączeniu.
   
  Osoby reprezentujące Członków na Zwyczajnym Zgromadzeniu Członków Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”, obowiązane są wykazać się dokumentami stwierdzającymi ich prawo do reprezentowania danego podmiotu.
   
  Wszystkie materiały i dokumenty związane ze Zgromadzeniem Członków Izby będą do wglądu na 3 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia Członków Izby w siedzibie Grona przy ul. Zakładowej 1. 
   
  Zarząd GTK
  czytaj artykuł
 • 23 maj 2019

  Ruszyły 3 konkursy z Działania 2.5 RPO - Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, ogłosiła 3 konkursy (w zależności od kwoty projektu) na dofinansowanie realizowanych przez MŚP inwestycji rozwojowych. 
  W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:
  - dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
  - dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
  czytaj artykuł

Nasi partnerzy