• 13 wrzesień 2022

  Walne Zgromadzenie Członków - 27.09.2022

  Zgodnie z § 18 pkt 2 Statutu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”, Zarząd Izby zwołuje
   
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce na dzień 27 września 2022r. (wtorek), w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, o godz. 10.30 (w przypadku braku quorum zebranie w drugim terminie, godz. 10.45).
   
  czytaj artykuł
 • 29 kwiecień 2022

  Kolejne VOUCHERY dla MŚP

  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzystkiego zaprasza firmy sektora MŚP do udziału w konkursie na pozyskanie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji...

  czytaj artykuł

Nasi partnerzy