• 13 wrzesień 2022

    Walne Zgromadzenie Członków - 27.09.2022

    Zgodnie z § 18 pkt 2 Statutu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”, Zarząd Izby zwołuje
     
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce na dzień 27 września 2022r. (wtorek), w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, o godz. 10.30 (w przypadku braku quorum zebranie w drugim terminie, godz. 10.45).
    czytaj artykuł

Nasi partnerzy