05 listopad 2008

Nowy projekt

Biuro Zarządu GTK pragnie poinformować, iż dnia 30 października 2008 roku został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wniosek o dofinansowanie projektu „Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego”. Projekt ma szansę być finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 2.3. „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”. Projekt o wartości 5,5 mln zł zakłada realizację szeregu działań promocyjnych (opracowanie portalu gospodarczego, reklama w mediach gospodarczych, przygotowanie oferty inwestycyjnej i materiałów promocyjnych, wizyty studyjne w europejskich ośrodkach targowych, prezentacje potencjału gospodarczego woj. świętokrzyskiego, itp.).

    Biuro GTK pragnie podziękować firmie EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego oraz Targom Kielce za merytoryczne i organizacyjne wsparcie podczas przygotowywania studium wykonalności inwestycji i wniosku o dofinansowanie projektu.

(Biuro Zarządu GTK)

  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy