01 kwiecień 2009

Nowy projekt

Biuro Zarządu GTK pragnie poinformować, iż dnia 20 marca 2009 roku został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój sieci współpracy i wymiany innowacji w klastrze Grono Targowe Kielce”. Projekt finansowany będzie z Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt o wartości 0,5 mln zł zakłada realizację szeregu działań promocyjnych i informacyjnych nakierowanych na wspieranie działalności klastrowej i transferu innowacji oraz opracowanie założeń koncepcyjnych do utworzenia przy GTK – Centrum Badań Społeczno - Gospodarczych oraz Elektronicznego Systemu Współpracy Klastrowej.

(Biuro Zarządu GTK)

  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy