16 luty 2010

Szkolenia dla członków GTK!

Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” w imieniu firmy AKME Consulting zaprasza członków GTK – mikro i małe przedsiębiorstwa, do skorzystania ze specjalistycznych szkoleń i doradztwa w ramach projektu „Przedsiębiorstwo XXI – Program Doskonalenia Zarządzania Przedsiębiorstwami Woj. Świętokrzyskiego”. Firma – uczestnik projektu zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% wartości szkolenia, w postaci wydatków ponoszonych z tytułu wynagrodzenia pracownika za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu. Szkolenia obejmują 5 modułów tematycznych:

  • Doskonalenie umiejętności menadżerskich,
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
  • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi,
  • zarządzanie projektowe,
  • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie wg norm ISO 9000,
  • Efektywne formy pracy i wynagradzania.

Szczegóły na stronie www.przedsiebiorstwo21.pl

Biuro Zarządu GTK

  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy