19 luty 2010

Zaproszenie!

Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza 28 kwietnia 2010 r. (Hotel Kongresowy), właścicieli przedsiębiorstw i osoby zarządzające firmami z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. "Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa".
Na spotkaniu omówione zostaną m.in. fundusze Private Equity (w tym Venture Capital), pozyskiwanie kapitału poprzez Giełdę Papierów Wartościowych (New Connect, CeTO), zasady emisji papierów dłużnych, obligacji i franchisingu.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pt. "Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Program szkolenia  -pobierz-

Formularz zgłoszeniowy  -pobierz-

Biuro Zarządu GTK

  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy