01 lipiec 2010

Nowy Zarząd GTK!

Miło nam poinformować, iż Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 r., udzieliło absolutorium Zarządowi GTK za rok 2009 i z uwagi na zakończenie kadencji, wybrało zarząd na nową kadencję w składzie:

  • Tadeusz Pęczek – Prezes Zarządu,
  • Bożena Hetman – Wiceprezes Zarządu,
  • Tomasz Kosiński – Członek Zarządu.

Dokonano również wyboru członków Komisji Rewizyjnej w składzie:


  • Danuta Papaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Magdalena Gołdzińska – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Wojciech Borowiecki – Członek Komisji Rewizyjnej.


Serdecznie gratulujemy!

Biuro Zarządu GTK

  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy