12 grudzień 2011

Translator polsko - chiński

Pani Katarzyna Sarek, doktorantka w Zakładzie Sinologii Uniwersytetu Warszawskiego została stypendystką projektu pn. „Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.

W ramach umowy stypendialnej Pani Katarzyna Sarek we współpracy z GTK zamierza przygotować bazę słownictwa polsko-chińskiego związanego z branżą wystawienniczo - targową.

Baza słownictwa polsko - chińskiego zawierać będzie słownictwo dotyczące branż reprezentowanych przez członków klastra Grono Targowe Kielce, czyli: targi i wystawy, doradztwo biznesowe, działalność szkoleniowa, promocja i reklama, hotele i gastronomia, turystyka  i transport. Baza zostanie utworzona na podstawie typowych dla danej branży słów, fraz i wyrażeń uzyskanych głównie z dostarczonych  przez członków GTK materiałów.

Szczegóły znajdują się  -tutaj-

Zapraszamy do współpracy

Biuro Zarządu GTK

  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy