11 czerwiec 2014

Zaproszenie do współpracy przy organizacji wakacyjnych staży.

Szanowni Państwo
W imieniu Izby Gospodarczej ,,Grono Targowe Kielce” oraz Szkolnego Ośrodka Kariery przy ZS nr  3 w Chmielniku pragniemy zaprosić Państwa firmy do współpracy przy organizacji wakacyjnych staży w ramach projektu ,,Absolwent na rynku pracy 2” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego,.
Staż realizowany w ramach Projektu to odpłatna miesięczna forma nabywania umiejętności praktycznych, których zakres wykracza poza ramy określone dla praktyki zawodowej. Staże skierowane są do uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku uczących się w zawodach: technolog robót wykończeniowych, technik żywienia. Za przebyty staż Stażyście przysługuje prawo do stypendium wypłacanego z budżetu Projektu po spełnieniu wymagań określonych
w Umowie stażowej. Pracodawcy otrzymują refundację kosztów przygotowania miejsca pracy oraz opiekę nad stażystą w wysokości  do 1 000zł brutto, za każdego stażystę/stażystkę.
W celu pozyskania uczniów na staż w Państwa firmie należy:

1. Odpowiedzieć na niniejsze zaproszenie przesyłając

  • Kwestionariusz dla pracodawcy
  • Program stażu
na adres: d.walczak@gronotargowe.pl do dnia 10 czerwca 2014r.

2. Otrzymać mailem zwrotną informacji o akceptacji oferty stażu
3.Wyznaczyc opiekuna stażysty i przekazać dane kontaktowe o Organizatora stażu.
4.Podpisać Umowę Trójstronną przedstawiona przez Organizatora.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń decydujący wybór należy do ucznia który z nadesłanych zgłoszeń wybiera miejsce odbywania stażu zbieżne z jego specjalnością i innymi aspektami jak odległość od miejsca zamieszania, przedstawiony program, wielkość firm, perspektywy przedłużenie współpracy itp.

W razie pytań proszę o kontakt: d.walczak@gronotargowe.pl

Program praktyk
Kwestionariusz pracodawcy

  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy