04 kwiecień 2016

Konkursy dla MŚP ogłoszone!

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs zamknięty nr: RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

  • Osi Priorytetowej 2 RPO - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP oraz konkurs nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16
  • Osi priorytetowej I RPO - Innowacje i nauka, Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. 

 

Szczegóły wraz z dokumentacją konkursową znajdują się w poniższych linkach:

 

Działanie 2.5 - http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/331-ogloszenie-konkursu-zamknietego-w-ramach-dzialania-2-5-wsparcie-inwestycyjne-sektora-msp

 

Działanie 1.2 - http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/330-ogloszenie-konkursu-zamknietego-w-ramach-dzialania-1-2-badania-i-rozwoj-w-sektorze-swietokrzyskiej-przedsiebiorczosci

  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy