07 grudzień 2016

Nowe konkursy RPO ogłoszone!

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŚ 2014-2020 ogłosił konkursy zamknięte na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:
  • Osi Priorytetowej II RPO - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP,
  • Osi priorytetowej I RPO - Innowacje i nauka, Działanie 1.3 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu promocji innowacji w sektorze przedsiębiorstw. 
 
Szczegóły wraz z dokumentacją konkursową znajdują się w poniższych linkach:
 
Działanie 2.5
 
Działanie 1.3
  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy