07 lipiec 2017

Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia

Pragniemy poinformować, iż Izba  Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”  w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach realizuje projekt pn. „Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia” . Projekt finansowany jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest organizacja staży dla 250 studentów/ek ostatnich lat kierunków:  zarządzanie, ekonomia, administracja, politologia UJK w Kielcach w okresie do 31.01.2019 r.

Będą to 3-miesięczne staże (po 120 godzin / m-c). Nie ma konieczności zatrudniania po zakończeniu stażu.

UJK i GTK zapewniają:

  • wypłaty stypendium stażowego dla absolwenta,
  • refundację badań lekarskich,
  • ubezpieczenie studenta OC i NNW.

Firma musi zapewnić:

  • stanowisko pracy jak dla pracownika zgodnie ze swoimi standardami,
  • szkolenie BHP,
  • opiekuna stażysty, który otrzyma dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1,82 PLN brutto za godzinę opieki nad Stażystą/-tką.

Jeżeli kierunki, które ukończyli wyżej wspomniani studenci odpowiadają Państwa potrzebom i jeśli chcecie Państwo zasilić zatrudnioną kadrę chętnymi do pracy i do zdobywania nowych umiejętności młodymi osobami, proszę o zgłaszanie takich potrzeb.

Najbliższy termin rozpoczęcia staży to 1 sierpnia 2017 r.

 

Kontakt ze strony GTK:

Karolina Deja

tel: 574108920

mail: karolina.deja@gronotargowe.pl

 

  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy