12 czerwiec 2018

Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia"

Szanowni Członkowie GTK,
Grono Targowe jako partner Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest w trakcie intensywnych prac zmierzających do uruchomienia kolejnej tury staży realizowanych w ramach projektu EFS - "Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia". W ramach projektu będziemy kierowali absolwentów UJK na 3 miesięczne staże (każdy miesiąc to 120 godzin stażu do realizacji przez absolwenta). Nie ma wymogu zatrudnienia absolwenta po zakończeniu stażu.
UJK i GTK zapewniają:
- wypłaty stypendium stażowego dla absolwenta,
- refundację badań lekarskich,
- ubezpieczenie studenta OC i NNW.

Jeśli chcieliby Państwo przyjąć stażystę, który mógłby rozpocząć staż od lipca, sierpnia lub września, to prosimy o wskazanie ile osób może odbyć staż (mikro i małe firmy – 1 osoba, średnie i duże firmy - 2 osoby), ewentualnych wymagań oraz danych telemailowych do osoby do kontaktów roboczych w tej sprawie. 

Istnieje możliwość refundacji dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości 694,80 zł (kwota liczona jako 1,93zł x 120 godz x 3m-ce - kwota to tzw. duże brutto).

Będziemy wdzięczni za wiadomość zwrotną do piątku (15.06.2018 r.) do godz.14:00. W przypadku pytań /wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy