29 październik 2018

Zakończenie realizacji szkoleń dla nauczycieli

Grono Targowe Kielce zakończyło realizację usługi szkoleniowej z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego dla 100 nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego z województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Umowa na realizację ww. szkoleń o wartości 200 tys. zł została podpisana w lutym 2017 r. i zawarta została na okres realizacji: luty 2017 - wrzesień 2018 roku.

  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy