26 kwiecień 2019

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zaprasza przedsiębiorstwa do udziału w projekcie mającym na celu zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, które wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu działalności, same wybiorą pakiet usług doradczych oraz jednostkę, będącą to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP zgodnie z wymogami konkursu.
 
Szczegóły pod linkiem:
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/3335-ogloszenie-o-konkursie-na-udzielenie-voucherow-dla-msp-na-zakup-uslug-doradczych-w-ramach-projektu-popytowy-system-innowacji-rozwoj-msp-w-regionie-swietokrzyskim-poprzez-profesjonalne-uslugi-doradcze
  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy