10 wrzesień 2020

Walne Zgromadzenie Członków - 29.09.2020

Zgodnie z § 18 pkt 2 Statutu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” w zw. z art. 15 zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji Dz.U 2020 poz. 374 , Zarząd Izby zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Grono Targowe Kielce na dzień 29 września 2020r. (wtorek), o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1.

 

Serdecznie zapraszamy członków do uczenistctwa.

Zarząd GTK

Pliki do pobrania

  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy