Wyniki dla taga: RPO

 • 7 grudzień 2016

  Nowe konkursy RPO ogłoszone!

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŚ 2014-2020 ogłosił konkursy zamknięte na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II RPO, działanie 2.5 oraz osi I, działanie 1.3.

  czytaj artykuł
 • 4 kwiecień 2016

  Konkursy dla MŚP ogłoszone!

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs zamknięty nr: RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 i 2 RPO.

  czytaj artykuł

Nasi partnerzy