Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia

Celem projektu jest organizacja staży dla 250 studentów/ek ostatnich lat kierunków: zarządzanie, ekonomia, administracja, politologia UJK w Kielcach w okresie do 31.01.2019 r.

Będą to 3-miesięczne staże (po 120 godzin / m-c). Nie ma konieczności zatrudniania po zakończeniu stażu.

UJK i GTK zapewniają

  • wypłaty stypendium stażowego dla absolwenta,
  • refundację badań lekarskich,
  • ubezpieczenie studenta OC i NNW.

Firma musi zapewnić

  • stanowisko pracy jak dla pracownika zgodnie ze swoimi standardami,
  • szkolenie BHP,
  • opiekuna stażysty, który otrzyma dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1,82 PLN brutto za godzinę opieki nad Stażystą/-tką.

Więcej informacji ogólnych na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej UJK: http://www.ujk.edu.pl/wysokiej_jakosci_staze_droga_do_zatrudnienia.html

Kontakt ze strony GTK

Karolina Deja
tel: 781 580 002

 

Informacje dla Stażystów - często zadawane pytania wraz z odpowiedziami oraz wzory dokumentów

FAQ

Pyt.1 - Kiedy otrzymam informacje dotyczące miejsca realizacji stażu?
 
Odp.1 - Po zakończeniu danego etapu prac Komisji Stażowej, która jest odpowiedzialna m.in. za dobór Realizatora Stażu do Uczestnika Projektu otrzyma Pan/-i informacje o utworzonej Parze Stażowej wraz z danymi kontaktowymi do Realizatora Stażu.
 
Pyt.2 - Czy staże są realizowane tylko w Kielcach i tylko wśród firm zrzeszonych w Gronie Targowym Kielce?
 
Odp.2 - Nie - staże realizowane są w różnych miejscowościach w różnych podmiotach (firmach komercyjnych, instytucjach rządowych, samorządowych i pozarządowych), niekoniecznie zrzeszonych w GTK.
 
Pyt.3 - Kiedy otrzymam stypendium stażowe? Czy dostanę PIT za staż?
 
Odp.3 - Stypendium jest wypłacane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zgodnie z zawartą z nim umową i terminach tam wskazanych. W przypadku szczegółowych pytań w tym zakresie prosimy o kontakt z UJK: marcin.walczak@ujk.edu.pl
 
Pyt.4 - Na jaki adres mam wysyłać listy obecności i jak często?
 
Odp.4 - Każdy Stażysta ma obowiązek dostarczenia do Biura Projektu (UJK, Świętokrzyska 21, CPiB pok. 2.24 – II piętro) Dziennika Stażu wraz z uzupełnioną i podpisaną miesięczną listą obecności do 5 dni po każdym miesiącu odbytego stażu we wskazanych terminach dyżurów Biura Projektu.
 
Pyt.5 - Kiedy otrzymam zaświadczenie o realizacji stażu?
 
Odp.5 - Zaświadczenia dla Państwa są wydawane przez UJK. Pytania w tym zakresie prosimy kierować na adres: marcin.walczak@ujk.edu.pl
 
Pyt.6 - Dostałem umowę w 3 egzemplarzach - co dalej?
 
Odp.6 - Prosimy o uzupełenieniej jej oraz podpisanie przez Pana/-ią i zwrot wszystkich 3 egzemplarzy do Grona Targowego. Po podpisaniu umowy przez GTK 2 egzemplarze zostaną zwrócone odpowiednio do Pana/-i oraz Realizatora Stażu.
 
Pyt.7 - W ilu egzeplarzach muszę prowadzić dziennik zajęć i co zrobić z nim po zakończonym stażu?
 
Odp.7 - Dziennik stażu proszę prowadzić w 1 egzemplarzu i po zakończeniu stażu dostarczyć go do GTK w ciągu 5 dni.
 
Pyt.8 - Potrzebuję pilnego kontaktu z Kierownikiem projektu - co robić?
 
Odp.8 - Proszę napisać na: marcin.walczak@ujk.edu.pl ewentualnie sprawdzić, czy jest akurat dostępny w biurze projektu.
 
Pyt.9 - Chciałem/-am zadzwonić i porozmawiać na temat realizacji stażu - pod jaki numer telefonu mogę zadzwonić?
 
Odp.9 - Kontak z GTK jest możliwy w dni robocze w godz. 16:30 - 18:00 pod nr tel. 781 580 002.
 
Pyt.10 - Napisałem/-am maila z pytaniem o to w ilu egzemplarzach powinienem/-nam prowadzić dziennik stażu, ale nikt mi nie odpisuje, dlaczego?
 
Odp.10 - Jeśli odpowiedź na pytanie znajduje się już w zawieszonym na stronie FAQ, to każdy może samodzielnie sasięgnąć stamtąd informacji. Jeśli pojawią się jakieś nowe pytania, które da się uogólnić, to będziemy na bieżąco aktualizowali FAQ na stronie. W przypadku pytań zindywidualizowanych na które odpowiedź nie znajduje się w FAQ odpowiedź mailowa z naszej strony będzie możliwie szybko udzielana.
 
Pyt.11 - Czy mogę dowolnie ustalić sobie godziny pracy?
 
Odp.11 - Godziny pracy muszą zostać ustalone z Realizatorem Stażu, który będzie dostosowywał grafik stażu do panującej wewnątrz danej jednostki organizacji pracy i może ale nie musi wziąć pod uwagę sugestie co do godzin i dni. Co do zasady godziny pracy nie powinny przekraczać norm w postaci max. 12 godzin na dobę i max. 40 godzin w tygodniu. W miarę możliwości grafik powinien zostać ustalony na cały miesiąc tak, aby można było wydrukować listę obecności. W pliku lista_do_dziennika.xls można kliknąć i edytować wyłacznie pola, które są niezbędne do wprowadzenia przez Studenta/-tkę. Pozostałe pola są zablokowane. Dodatkowo jeśli suma wpisanych godzin będzie mniejsza lub większa niż 120 w danym miesiącu, to plik będzie podświetlał to pole na czerwono i taka lista nie zostanie przyjęta przez przedstawiciela Projektu.
 
Pyt.12 - Przypisane do mnie miejsce stażowe mi nie pasuje - czy mogę je zmienić?
 
Odp.12 - Jeśli istnieje obiektywne uzasadnienie prosimy o przesłanie takiej informacji drogą mailową. Jeśli Komisja Stażowa uzna uzasadnienie za wystarczające, to dokona ponowneo doboru Pary Stażowej. Mając na uwadze staże organizowane w 2017roku - prośby o zmianę z powodu "od przystanku do firmy trzeba iść 200m na piechotę" lub "nigdy tam nie byłem - jak znajdę?" czy też "żeby tam dojechać trzeba skorzystać z dwóch autobusów" albo "bo ja bym chciała razem z koleżanką" nie są wystarczającym uzasadnieniem.
 
Pyt.13 - Czy macie Państwo wybraną placówkę do której należy skierować na badania lekarskie?
 
Odp.13 - Nie mamy takiej placówki - dowolna która jest w stanie wykonać odpowiednie badania będzie akceptowalna.
 
Pyt.14 - Kto wystawia fakturę za badania lekarskie stażysty?
 
Odp.14 - Placówka medyczna która te badania zrealizowała powinna wystawić fakturę na dane Stażysty. Koszt opłaconego przez Stażystę badania jest refundowany przez UJK do ustalonej przez UJK wysokości.
 
Pyt.15 - Czy dodatek brutto dla opiekuna stażu zawiera już koszty pracodawcy?
 
Odp.15 - Tak, kwota dodatku do wynagrodzenia opiekuna to brutto wraz z pochodnymi (jeśli występują w danym przypadku)
 
Pyt.16 - Jakie stanowisko pracy mogę wpisać?
 
Odp.16 - Powinno to być uzgodnione z Realizatorem Stażu stanowisko zgodne z ukończonym kierunkiem studiów.
 
Pyt.17 - Kiedy najpóźniej muszę wykonać badanie lekarskie?
 
Odp.17 - Najpóźniej dzień przed rozpoczęciem realizacji stażu.
 
Pyt.18 - Czy Grono będzie zawierało umowę z Opiekunem Stażu?
 
Odp.18 - Nie - Grono przekazuje środki finansowe do Realizatora Stażu, a to on w ramach łączącego go z Opiekunem Stażu stosunku (niezależnie od jego formy) dokonuje rozliczenia.
 
Pyt.19 - Czy możemy najpierw dostać od GTK środki na wypłatę dodatku do wynagrodzenia Opiekuna Stażu?
 
Odp.19 - Nie - wypłata dodatku do wynagrodzenia Opiekuna Stażu ma wyłacznie charakter refundacji, tzn. zwrotu środków finansowych po ich poniesieniu.
 
Pyt.20 - Kto ma uzupełnić w dzienniku cele i treści edukacyjne oraz zakres obowiązków?
 
Odp.20 - Cele i treści edukacyjne uzupełnia stażysta po uprzednim ustaleniu ich brzmienia z Kierownikiem Projektu. Zakres obowiązków uzupełnia pracodawca samodzielnie.
 
Pyt.21 - Kto kieruje na badania lekarskie przed Stażem?
 
Odp.21 - Skierowanie na badania lekarskie wystawia Pracodawca.
 
Pyt.22 - Mam pytanie dotyczące ubezpieczenia w trakcie stażu - kto może udzielić mi informacji na ten temat.
 
Odp.22 - Informacje nt. ubezpieczeń są udzielane przez Kierownika Projektu - Pana Marcina Walczaka.
 
Pyt.23 - Jaki numer umowy powinien zostać wpisany?
 
Odp.23 - Numery umów są nadawane przez pracownika GTK.
  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy