BIO-MED Sp. z o.o.

Branża: Transport

O firmie

Działając w branży ochrony środowiska od 2001 roku Spółka zdobyła już znaczący udział w rynku odpadów oraz stała się liczącym partnerem dla polskich przedsiębiorstw oraz gmin w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.

BIO-MED posiada stosowne decyzje na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów oraz postępuje zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią minimalizacji odpadów poprzez recykling, odzysk i na samym końcu unieszkodliwianie przez składowanie.

W Zakładzie w Górkach Szczukowskich k/Kielc działa:

 • Sortownia świadcząca usługi w zakresie segregacji odpadów wielkogabarytowych, komunalnych oraz przemysłowych np.: folie, tekstylia, szkło, tworzywa sztuczne, metale itp.,
 • Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów poprodukcyjnych oraz komunalnych,
 • Instalacja do produkcji nawozu mineralno-organicznego „GRAMED”,
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

BIO-MED posiada również Oddziały zlokalizowane w miejscowościach: Odrowąż, Michów, Kazanów oraz Strożęcin, gdzie odbywa się produkcja nawozu organiczno - mineralnego „GRAMED” i kompostu.

 • Jako wyspecjalizowana firma oferujemy między innymi odbiór :
  • zużytego sprzętu RTV i AGD, świetlówek, itp.,
  • tekstyliów, gumy, tworzyw sztucznych, folii,
  • wyrobów z azbestu, papy, itp.,
  • żużli, popiołów, pyłów, itp.,
  • komunalnych i przemysłowych osadów ściekowych,
  • chemikaliów, olei, sorbentów,
  • odpadów drzewnych i biodegradowalnych,
  • odpadów poprodukcyjnych i budowlanych.

  Pełna lista odpadów do zagospodarowania oraz decyzje posiadane przez naszą firmę znajdują się na stronie www.biomedplus.com.pl

Nasi partnerzy