Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Branża: Działalność szkoleniowa

O firmie

Fundacja Centrum Europy Lokalnej powstała w 2010 r. Rok później realizowane były pierwsze projekty, które miały na celu zaktywizować społeczność lokalną w trzech gminach powiatu kieleckiego. Kolejne miesiące działalności nasycone były m.in. diagnozowaniem problemów społecznych i edukacyjnych z jakimi muszą mierzyć się mieszkańcy naszego województwa.

Przez cztery lata działalności Fundacja stała się prężnie działającą organizacją i z sukcesami realizuje projekty i inicjatywy skierowane do lokalnej społeczności nakierowane na rozwój kompetencji odpowiadających na zapotrzebowanie rynku pracy.

Przełomowym momentem w działalności Fundacji było nawiązanie współpracy międzynarodowej z organizacją Community Service Volunteers z Wielkiej Brytanii. Współpraca zaowocowała powstaniem projektu edukacyjnego transferującego wiedzę i innowacyjne rozwiązania w obszarze edukacji zawodowej. Wkrótce współpraca międzynarodowa stała się istotną częścią działalności Fundacji.

Obecnie Fundacja stale współpracuje z organizacjami z Ukrainy, Gruzji, Włoch, Niemiec i Francji oraz podejmuje kolejne próby budowania trwałych relacji z podmiotami, których doświadczenie i "know how" może być wykorzystane przy realizacji inicjatyw służących rozwojowi regionu.

Aktywność Fundacji jest widoczna również poprzez członkostwo w licznych organizacjach: Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce, Centralny Klaster ICT, Federacja Forum Wiedzy, Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny, Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług zrzeszony w Konfederacji Lewiatan, Polska sieć Fundacji im. A. Lindh.

W naszych działaniach skupiamy się na szukaniu innowacyjnych rozwiązań, które skutecznie wpłyną na rozwój naszego lokalnego "Centrum Europy" - województwa świętokrzyskiego.
 • Nasza oferta obejmuje:

  • Pomoc w pozyskiwaniu grantów i nawiązywania współpracy z podmiotami z różnych obszarów działalności.
  • Pomoc w pozyskiwaniu grantów europejskich i ministerialnych na działalność edukacyjną
  • Współpraca w tworzeniu i realizacji projektów tematycznych
  • Wsparcie merytoryczne i  logistyczne przy organizowaniu konferencji naukowych.
  • Działalność patronacka.

Nasi partnerzy