AMODEUS - Business Solutions

Branża: IT

O firmie

Oferujemy paletę usług i rozwiązań wspierających biznes, dzięki którym wpływamy na poprawę, jakości życia i pomagamy realizować cele naszych Klientów i ich Pracowników. Nasza oferta to proste, komplementarne i skuteczne rozwiązania z zakresu outsourcingu i bezpieczeństwa, które wspierają naszych Klientów, przy jednoczesnej efektywnej minimalizacji kosztów. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo pełni w tym przypadku funkcję wspomagającą, ale w wielu przypadkach decydującą również o sukcesie lub porażce, o zysku lub stracie i wreszcie o rozwoju bądź upadku danego przedsiębiorcy. Nasze usługi kierujemy do Przedsiębiorców, których działalność  wymaga stałej lub jednorazowej analizy zagrożeń oraz przygotowania rozwiązań systemowych wspierających stabilność  prowadzonego biznesu, a tym samym redukcję potencjalnych strat.

Strategicznymi obszarami naszego działania są analizy bezpieczeństwa firm i instytucji, zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym, wywiad gospodarczy i techniki kontr inwigilacyjne a także szkolenia specjalistyczne.

Wszystkie oferowane przez nas usługi wykonywane są przez specjalistów i podmioty, które posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia, wymagane prawem  a także posiadają nieposzlakowaną opinię w danej branży i są wiarygodne finansowo.

Nasi partnerzy