Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony i Promocji Sztuki Sakralnej

Branża: Turystyka

O firmie

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Promocji Sztuki Sakralnej "Ars Sacra" z siedzibą w Kielcach, przy ul. Jana Pawła II 3 zostało powołane do realizacji podstawowych celów statutowych związanych w promocją i ochroną sztuki sakralnej.


Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

  • Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Promocji Sztuki Sakralnej "Ars Sacra" oferuje:

    • Tworzenie i realizowanie projektów wspomagających renowację zabytków;
    • Organizowanie wystaw prezentujących współczesną i dawną sztukę sakralną;
    • Organizacja warsztatów, szkoleń, kursów i innych zajęć dydaktycznych związanych z prezentowaniem sztuki sakralnej;
    • Wydawanie czasopism i innych publikacji prezentujących dorobek polskiej i światowej sztuki sakralnej.

Nasi partnerzy