• 5 czerwiec 2024

  Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków - 19.06.2024

  Zgodnie z § 18 pkt 2 Statutu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”, Zarząd Izby zwołuje
   
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce na dzień 19 czerwca 2024r. (czwartek), w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, o godz. 10.00 (w przypadku braku quorum zebranie w drugim terminie, godz. 10.15).
  czytaj artykuł
 • 10 maj 2024

  90% dofinansowanie projektów - branża HoReCa, turystyka, kultura

  Ogłoszono nabór w ramach projektu Nowe inwestycje w sektorze HoReCa – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu nr 3 tj. województwa małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO.
   
  Oferta przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich firm z województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego z branż: HoReCa, turystyka, kultura.
   
  Projekt skierowany do firm, które doświadczyły trudności finansowych w związku z pandemią COVID. Firmy będą musiały udokumentować spadki obrotów na poziomie co najmniej 30%, w 2020 r. lub 2021 r.
   
  czytaj artykuł
 • 15 czerwiec 2023

  Walne Zgromadzenie Członków - 29.06.2023

  Zgodnie z § 18 pkt 2 Statutu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”, Zarząd Izby zwołuje
   
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce na dzień 29 czerwca 2023r. (czwartek), w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, o godz. 10.00 (w przypadku braku quorum zebranie w drugim terminie, godz. 10.15).
   
  czytaj artykuł
 • 13 czerwiec 2023

  VII SPOTKANIE - 22.06 GODZ. 17.00 ŚKRUB - Negocjacje trójstronne w Biznesie

  Zapraszamy na VII spotkanie Świętokrzyskiego Klubu Rozwoju Umiejętności Biznesowych i warsztaty pt. "Negocjacje trójstronne w Biznesie". Warszaty poprowadzi doświadczony trener, coach Adrian Skarżyński. Dowiemy się o technikach i możliwościach negocjacyjnych, tak aby były przeprowadzone w ramach wspólnej wygranej każdej ze stron.  Nowością będzie fakt, iż zajęcia będą prowadzone w formie GRY.

  Serdecznie zapraszamy!

  [REJESTRACJA]

  czytaj artykuł
 • 28 kwiecień 2023

  [ODBYŁO SIĘ] VI spotkanie ŚKRUB - Efektywność biznesowa szkoleń

  Za nami VI spotkanie Świętokrzyskiego Klubu Rozwoju Umiejętności Biznesowych, warsztaty pt. " Efektywność biznesowa szkoleń". Warsztaty poprowadził doswiadczony trener i mentor Marcin Krukar. Dowiedzieliśmy się jakie korzyści mogą dać nam projekty szkoleniowe, jak je wybierać, aby dały nam efekt biznesowy.

  Dziękujęmy prowadzącemu za wspaniałe warszaty, a wszystkim uczestnikom za obecność.

  Do zobaczenia w czerwcu na VII spotkaniu ŚKRUB.

  czytaj artykuł
 • 13 wrzesień 2022

  Walne Zgromadzenie Członków - 27.09.2022

  Zgodnie z § 18 pkt 2 Statutu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”, Zarząd Izby zwołuje
   
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce na dzień 27 września 2022r. (wtorek), w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, o godz. 10.30 (w przypadku braku quorum zebranie w drugim terminie, godz. 10.45).
   
  czytaj artykuł
 • 29 kwiecień 2022

  Kolejne VOUCHERY dla MŚP

  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzystkiego zaprasza firmy sektora MŚP do udziału w konkursie na pozyskanie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji...

  czytaj artykuł
 • 27 listopad 2019

  Vouchery - spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców!

  W związku z ogłoszeniem drugiego naboru na udzielenie voucherów na usługi doradcze, w imieniu Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach - serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców...

  czytaj artykuł
 • 15 listopad 2019

  Vouchery dla MŚP

  Zapraszany świętokrzyskie MŚP do skorzystania z oferty GTK - specjalistycznej usługi doradczej jaką jest wdrożenie przez przedsiębiorstwo własnego cyklicznego wydarzenia branżowego (wystawa, konferencja, event, prezentacja itp.). Grono Targowe Kielce zapewnia...

   

  czytaj artykuł
 • 8 listopad 2019

  Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

  Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP...

  czytaj artykuł
 • 19 czerwiec 2019

  Zaproszenie - spotkanie z MPiT dot. wsparcie eksportu

  Dyrekcja Departamentu Inwestycji i Rozwoju serdecznie zaprasza przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 10.30 w sali...
  czytaj artykuł
 • 30 maj 2019

  Walne Zgromadzenie Członków Izby!

  Zapraszamy serdecznie Członków Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dn. 13 czerwca 2018 r., o godz. 10.00  w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1. Porządek obrad w załączeniu...
  czytaj artykuł
 • 23 maj 2019

  Ruszyły 3 konkursy z Działania 2.5 RPO - Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, ogłosiła 3 konkursy (w zależności od kwoty projektu) na dofinansowanie realizowanych przez MŚP inwestycji rozwojowych....
  czytaj artykuł
 • 26 kwiecień 2019

  Ogłoszenie o konkursie na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zaprasza przedsiębiorstwa do udziału w projekcie mającym na celu zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, które wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu działalności, same wybiorą pakiet usług doradczych oraz jednostkę, będącą to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP zgodnie z wymogami konkursu.
   
  czytaj artykuł
 • 26 marzec 2019

  Zakończenie projektu „Wysokiej jakości staże droga do zatrudnienia”

  II edycja staży realizowana w okresie lipiec 2018 - styczeń 2019 roku, objęła 148 absolwentów UJK, którzy odbyli staż w 96 firmach i instytucjach publicznych (ZUS, urzędy skarbowe, urzędy miast i gmin) głównie z terenu regionu świętokrzyskiego (w tym w 14 firmach - członków GTK).
   
  czytaj artykuł
 • 29 październik 2018

  Zakończenie realizacji szkoleń dla nauczycieli

  Grono Targowe Kielce zakończyło realizację szkolenia dla 100 nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowegoz zakresu inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego 

  czytaj artykuł
 • 7 czerwiec 2018

  Walne Zgromadzenie Członków Izby!

  Zapraszamy serdecznie Członków Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dn. 21 czerwca 2018 r., o godz. 10.00  w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1.
   
  Osoby reprezentujące Członków na Zwyczajnym Zgromadzeniu Członków Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”, obowiązane są wykazać się dokumentami stwierdzającymi ich prawo do reprezentowania danego podmiotu.
   
  Wszystkie materiały i dokumenty związane ze Zgromadzeniem Członków Izby będą do wglądu na 3 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia Członków Izby w siedzibie Grona przy ul. Zakładowej 1.

  czytaj artykuł
 • 15 czerwiec 2018

  Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia - kolejna tura

  Szanowni Członkowie GTK,
  Grono Targowe jako partner Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest w trakcie intensywnych prac zmierzających do uruchomienia kolejnej tury staży realizowanych w ramach projektu EFS - "Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia".

  czytaj artykuł
 • 8 lipiec 2017

  Spotkanie informacyjne poświęcone międzynarodowym zamówieniom publicznym

  Członek klastra "Grono Targowe Kielce" serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone międzynarodowym zamówieniom publicznym, które odbędzie się w dniu 13 lipca 2017 (czwartek) w siedzibie EPRD, w Kielcach, przy ul. Szkolnej 36A.

  Celem nieodpłatnego spotkania szkoleniowego, połączonego z indywidualnym doradztwem świadczonym przez doświadczonych menadżerów projektów globalnego doradztwa w EPRD jest poznanie podstawowych mechanizmów rządzących systemem międzynarodowych zamówień publicznych oraz przybliżenie stosowanych procedur na przykładzie przewodnika Komisji Europejskiej po zamówieniach – PRAG.

  Zaproszenie oraz program spotkania znajduje się w załączeniu. Organizator spotkania uprzejmie prosi o przesłanie swojego zgłoszenia na adres mailowy: d.lasocka@eprd.pl do dnia 12 lipca br.
   

  czytaj artykuł
 • 7 lipiec 2017

  Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia

  Pragniemy poinformować, iż Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach realizuje projekt pn. „Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia”.

  Zapraszamy do przyjmowania stażystów.

  czytaj artykuł
 • 19 czerwiec 2017

  Walne Zgromadzenie Członków Izby GTK!

  Zapraszamy serdecznie Członków Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dn. 27 czerwca 2017 r., o godz. 10.00  w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1.
   
  Osoby reprezentujące Członków na Zwyczajnym Zgromadzeniu Członków Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”, obowiązane są wykazać się dokumentami stwierdzającymi ich prawo do reprezentowania danego podmiotu.
   
  Wszystkie materiały i dokumenty związane ze Zgromadzeniem Członków Izby będą do wglądu na 3 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia Członków Izby w siedzibie Grona przy ul. Zakładowej 1.
   
  Zarząd GTK
   
  czytaj artykuł
 • 30 marzec 2017

  GTK partnerem projektu

  Miło nam poinformować, iż dn. 16.03.2017 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jako Lider podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu "Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia" w którym Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" jest Partnerem projektu.
   
  Projekt przewiduje realizację płatnych staży dla studentów UJK w świętokrzyskich firmach i instytucjach publicznych. Dzięki udziałowi w projekcie 250 studentów z Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania będzie miało unikalną szansę nabycia kwalifikacji zawodowych pod okiem menadżerów i specjalistów w trakcie 3 miesięcznego stażu zawodowego powiązanego z profilem kształcenia na studiach stacjonarnych.
   
  Wkrótce więcej informacji.
   
  Biuro Zarządu GTK
  czytaj artykuł
 • 7 grudzień 2016

  Nowe konkursy RPO ogłoszone!

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŚ 2014-2020 ogłosił konkursy zamknięte na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II RPO, działanie 2.5 oraz osi I, działanie 1.3.

  czytaj artykuł
 • 4 lipiec 2016

  Nowe podmioty w GTK

  Miło nam poinformować, iż z dniem 3 czerwca 2016 r. do Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” dołączyli nowi członkowie:
   • EduSquare.pl - Łukasz Miedziński, Kielce
   • Kita Solutions - Marcin Kita, Kielce

   

  Zapraszamy serdecznie do współpracy!

   
  Biuro Zarządu GTK
   
  czytaj artykuł
 • Zaproszenie na konferencję Akademia Przedsiębiorcy
  16 czerwiec 2016

  Zaproszenie na konferencję Akademia Przedsiębiorcy

  Zapraszamy wszystkich Państwa na warsztaty z cyklu Akademia Przedsiębiorcy, nad którą Grono Targowe Kielce objęło patronat. Akademia Przedsiębiorcy to cykl bezpłatnych warsztatów organizowanych w 50 miastach Polski. Odbywający się w dwóch turach, wiosną i jesienią, ogólnopolski program motywacyjno-edukacyjny skierowany do przedsiębiorców.

   

  Konferencja rozpocznie się w 22.06.2016 o godz. 9.30 w Hotelu Bińkowski, ul. Wojciech Szczepaniaka 42 w Kielcach. 

   

  Celem tegorocznej edycji jest:

  • omówienie sposobów wejścia na rynki zagraniczne
  • pokazanie metod pokonywania barier związanych z wchodzeniem na rynki międzynarodowe
  • zapoznanie się z możliwościami finansowania firm rozwijających działalność w Polsce i zagranicą.
  • przybliżenie jak Internet i nowoczesne technologie pozwalają osiągnąć przewagi konkurencyjne.
  czytaj artykuł
 • 4 kwiecień 2016

  Konkursy dla MŚP ogłoszone!

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs zamknięty nr: RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 i 2 RPO.

  czytaj artykuł
 • Spotkanie Członków GTK
  9 grudzień 2015

  Spotkanie Członków GTK

  W dniu 8 grudnia w Targach Kielce odbyło się spotkanie członków Grona Targowego. W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały efekty udziału przedstawicieli GTK w opracowaniu wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego oraz aktualne informacje na temat najbliższych konkursów w ramach tego programu.


  W drugiej części spotkania Pan Mecenas Michał Sochański - ekspert firmy Crafts, przedstawił kierunki zmian prawa pracy w 2016 roku w kontekście ostatniej nowelizacji kodeksu pracy. Omawiana tematyka spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników w związku z powyższym kolejne spotkanie członków Grona planowane jest na styczeń 2016 roku.

  czytaj artykuł
 • 29 wrzesień 2015

  Nowi członkowie GTK

  Miło nam poinformować, iż z dniem 22 września 2015 r. do Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” przyjęci zostali nowi członkowie: Crafts sp. z o.o. z Kielc oraz AMODEUS - BUSINESS SOLUTIONS, Skarżysko Kamienna.

  czytaj artykuł
 • Podsumowanie projektu RSI Świętokrzyskie - IV Etap
  16 wrzesień 2015

  Podsumowanie projektu RSI Świętokrzyskie - IV Etap

  W dniu 15 września br. odbyło w Hotelu Tęczowy Młyn, XVIII posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji na którympodsumowano m.in. projekt systemowy „Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap”. 

  czytaj artykuł
 • GTK koordynatorem konsorcjum na rzecz rozwoju branży targowo-kongresowej
  30 czerwiec 2015

  GTK koordynatorem konsorcjum na rzecz rozwoju branży targowo-kongresowej

  Miło nam poinformować, iż 15 czerwca marszałek Adam Jarubas podpisał porozumienie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” - Liderem Konsorcjum na rzecz rozwoju branży targowo - kongresowej (BTK) jako inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

  czytaj artykuł
 • 30 czerwiec 2015

  Zakończenie realizacji projektów EFS

  Z końcem czerwca br. Grono Targowe Kielce zakończyło realizację kilku projektów z funduszów EFS.

   
  czytaj artykuł
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków GTK
  9 czerwiec 2015

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków GTK

  W imieniu Zarządu GTK zapraszamy serdecznie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby które odbędzie się 16 czerwca 2015 r. o godzinie 10.00 w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1.
   

  czytaj artykuł
 • Nowa strona internetowa GTK
  19 czerwiec 2015

  Nowa strona internetowa GTK

  Zobacz możliwości nowej strony internetowej Grona Targowego Kielce

  czytaj artykuł
 • Spotkanie tematyczne -
  15 maj 2015

  Spotkanie tematyczne - "Zielone Konferencje"

  Serdecznie zapraszamy członków GTK na spotkanie tematyczne pn. „Zielone Konferencje”, które odbędzie się w dn. 21 maja 2015 r. (czwartek) w godz. 10.00 - 14.00 w Targach Kielce (Biuro Prasowe – I piętro).

  czytaj artykuł
 • Hotel „Promień” - nowym członkiem GTK
  30 marzec 2015

  Hotel „Promień” - nowym członkiem GTK

  Miło nam poinformować, iż z dniem 24 marca 2015 r. do Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” przyjęty został nowy członek
   

  czytaj artykuł
 • Spotkanie robocze członków GTK
  11 grudzień 2014

  Spotkanie robocze członków GTK

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie członków Grona Targowego Kielce, które odbędzie się w dn.16.12.2014 r. (wtorek) w godz. 8.30 - 10.00 w Hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach.
   

  czytaj artykuł
 • Gala Ambasadorów Kongresów Polskich (Targi Kielce, 25.09.2014)
  2 wrzesień 2014

  Gala Ambasadorów Kongresów Polskich (Targi Kielce, 25.09.2014)

  25 września 2014 roku na terenie Targów Kielce, w Sali Kongresowej OMEGA odbędzie się uroczysta Gala Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.

  czytaj artykuł
 • 17 czerwiec 2014

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków GTK

  W imieniu Zarządu GTK zapraszamy serdecznie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby które odbędzie się 25 czerwca 2014 r. o godzinie 10.00.
   

  czytaj artykuł
 • 11 czerwiec 2014

  Zaproszenie do współpracy przy organizacji wakacyjnych staży.

  W imieniu Izby Gospodarczej GTK oraz Szkolnego Ośrodka Kariery przy ZS nr  3 w Chmielniku pragniemy zaprosić Państwa firmy do współpracy przy organizacji wakacyjnych staży.
   

  czytaj artykuł
 • 2 czerwiec 2014

  Konferencja SKKP "MEETING INNOVATIONS"


   

  czytaj artykuł
 • 23 maj 2014

  Szanowni Państwo

  W poniższym załączniku zamieszczamy informację o rekomendowanych osobach do prowadzenia zajęć w ramach projektu ,,Profesjonalny pracownik hotelowy". Z nadesłanych zgłoszeń zostały wybrane osoby o najlepszych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

  plik

  czytaj artykuł
 • 16 maj 2014

  Szanowni Państwo

  Prosimy o nadsyłanie ofert wynajmu sal dydaktycznych (dla ok. 7-8 osób) i podanie kosztu za 1 godzinę  dla prowadzenia zajęć w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (szkolenia zewnętrzne). Sale wyposażona w ekran oraz możliwość ulokowania drobnego cateringu.
   

  czytaj artykuł
 • 16 kwiecień 2014

  Poszukujemy trenerów do prowadzenia zajęć

  Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" poszukuje trenerów do prowadzenia zajęć w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z następujących modułów:

  czytaj artykuł
 • 2 kwiecień 2014

  Zarządzanie kompetencjami w MSP

  czytaj artykuł
 • 6 luty 2014

  Nowe władze GTK

  Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2014 r., dokonało wyboru nowych władz izby.
   

  czytaj artykuł
 • 24 styczeń 2014

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków GTK

  Zarząd Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się o godz. 10.00, w dniu 31 stycznia 2014 r., w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1.

  czytaj artykuł
 • 23 styczeń 2014

  Nowi członkowie GTK

  Miło nam poinformować, iż z dniem 20 grudnia 2013 r. do Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” przyjęci zostali nowi członkowie
   

  czytaj artykuł
 • 12 grudzień 2013

  Jarmark Świąteczny

  Serdecznie zapraszamy Członków GTK do przybycia na Jarmark Świąteczny, który odbywa się w Kielcach na Placu Literatów (obok Kawiarni „Cztery Pory Roku”) w terminie od 6 grudnia 2013 roku do 6 stycznia 2014 roku.
   

  czytaj artykuł
 • 28 sierpień 2013

  Zapraszamy na Kongres Ekoinnowacje w ochronie środowiska

  czytaj artykuł
 • 25 czerwiec 2013

  Ankieta RPO 2014 - 2020

  Serdecznie zapraszamy członków GTK do przekazywania propozycji projektowych, planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
   

  czytaj artykuł
 • 11 czerwiec 2013

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków GTK

  W imieniu Zarządu GTK zapraszamy serdecznie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby które odbędzie się 20 czerwca 2012 r. o godzinie 10.00 w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1.
   

  czytaj artykuł
 • 10 maj 2013

  II Partner Search Forum

  Zapraszamy do udziału w II Partner Search Forum przeznaczonym dla branży targowo-kongresowej regionu świętokrzyskiego.

  czytaj artykuł
 • 13 marzec 2013

  Grono Targowe na Facebook’u

  Szanowni Państwo zapraszamy na oficjalnego profilu Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce" na profilu Facebook. Znajdziecie tam Państwo najnowsze aktualności, zapowiedzi ciekawych wydarzeń oraz informacje dotyczące naszej działalności. Zachęcamy do odwiedzenia i polubienia. Facebook
   

  czytaj artykuł
 • 13 marzec 2013

  Film promocyjny GTK

  Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego GTK i Kielce Convention Bureau - pierwsze biuro kongresowe w Polsce powstałe z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców.
   

  czytaj artykuł
 • 27 luty 2013

  Spotkanie Członków GTK

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie Członków Grona Targowego Kielce, które odbędzie się w dn. 5.03.2013 r. (wtorek w godz. 10.00 - 13.00) w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce S.A.
   

  czytaj artykuł
 • 10 styczeń 2013

  Nowi członkowie GTK

  Miło nam poinformować, iż z dniem 10 grudnia 2012 r. do Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” przyjęci zostali kolejni członkowie
   

  czytaj artykuł
 • Nowe logo Kielce Convention Bureau
  14 listopad 2012

  Nowe logo Kielce Convention Bureau

  Nowe logo KCB nawiązuje do krzemienia pasiastego - unikalnego na skalę światową minerału, zwanego także świętokrzyskim diamentem. Od neolitu wydobywany i obrabiany w naszym regionie, stanowi jego symbol  oraz dokumentuje  ponad 5 tysięcy lat działalności gospodarczej prowadzonej na tych ziemiach - obszar jego wydobycia zwany jest często pierwszą Doliną Krzemową na świecie.

  czytaj artykuł
 • 11 październik 2012

  III Forum "Inwestycje w Polsce Wschodniej" - 17.10.2012 r.

  Zapraszamy na III edycję Forum "Inwestycje w Polsce Wschodniej", odbywającego się pod patronatem m.in. Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce"
   

  czytaj artykuł
 • 11 wrzesień 2012

  Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. - członkiem GTK

  7 września br. Zarząd GTK podjął decyzję o przyjęciu do Grona Targowego Kielce przedsiębiorstwa Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A.  - jednej z największych i najbardziej doświadczonych firm komputerowych w południowo-wschodniej Polsce, powstałej na bazie istniejącego już od 1968 roku Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej.
   

  czytaj artykuł
 • 18 lipiec 2012

  Kielce Convention Bureau w ICCA!

  Z przyjemnością pragniemy zakomunikować, iż Kielce Convention Bureau działające przy Gronie Targowym Kielce, dnia 12 lipca 2012 otrzymało pozytywną decyzję w sprawie członkostwa w ICCA  (International Congress and Conference Association) - organizacji skupiającej ponad 900 specjalistów z szeroko pojętej branży kongresowej. Członkostwo Kielce Convention Bureau w ICCA umożliwi dostęp do baz danych, międzynarodową promocję oraz nawiązywanie współpracy z członkami ICCA z Polski i zagranicy. 

  czytaj artykuł
 • 13 czerwiec 2012

  Partner Search Forum!

  Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z rozwojem branży targowo-kongresowej w regionie świętokrzyskim zapraszamy na Partner Search Forum, które odbędzie się w czwartek – 14 czerwca, godz. 10-15 w sali konferencyjnej Targów Kielce CK 2.

  czytaj artykuł
 • 6 czerwiec 2012

  Klub Sportowy VIVE TARGI KIELCE – członkiem Grona Targowego Kielce!

  Niezmiernie miło poinformować nam, iż Klub Sportowy VIVE TARGI KIELCE decyzją Zarządu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” z dnia 30 maja 2012 r.,  został przyjęty w poczet członków Grona.
   

  czytaj artykuł
 • 31 maj 2012

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków GTK!

  W imieniu Zarządu GTK zapraszamy serdecznie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby które odbędzie się 14 czerwca 2012 r. o godzinie 9.00 w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1.
   

  czytaj artykuł
 • 24 kwiecień 2012

  Bank Spółdzielczy w Kielcach – 77 członkiem GTK

  Decyzją Zarządu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” z dnia 20 kwietnia 2012 r.,  w poczet członków GTK przyjęty został Bank Spółdzielczy w Kielcach - jedna z najstarszych instytucji finansowych w regionie, obchodząca w tym roku 110-lecie funkcjonowania.
   

  czytaj artykuł
 • 26 marzec 2012

  Nowi członkowie GTK

  Miło nam poinformować, iż z dniem 5 marca 2012 r. do Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” przyjęci zostali kolejni członkowie
   

  czytaj artykuł
 • 20 luty 2012

  Trwa nabór do XV edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"

  Zapraszamy do udziału w XV edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play" – najbardziej wiarygodnego, ogólnopolskiego programu certyfikacyjnego, w którym weryfikowana jest rzetelność przedsiębiorstw od 1998 r.
   

  czytaj artykuł
 • 9 luty 2012

  Rekordowe zatrudnienie naszych Absolwentów i Absolwentek po stażach zawodowych w projekcie Edukacja dla Rynku Pracy!!!

  Miło nam poinformować Państwa o wynikach badań dotyczących staży zrealizowanych w 2011. W I edycji w ramach Projektu wzięło udział 53 stażystów (kobiety i mężczyźni). Nawiązano współpracę z ponad 40-stoma pracodawcami. Staże zostały oceniony przez uczestników bardzo dobrze (ocena 8,5 na 10).
   

  czytaj artykuł
 • 14 grudzień 2011

  Branżowe Forum Innowacji

  Grono Targowe Kielce zaprasza na Branżowe Forum Innowacji „Trendy w Turystyce Biznesowej”.

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Forum przeznaczone jest dla wszystkich osób działających w branży kongresowo-targowej.
   

  czytaj artykuł
 • 12 grudzień 2011

  Translator polsko - chiński

  Pani Katarzyna Sarek, doktorantka w Zakładzie Sinologii Uniwersytetu Warszawskiego została stypendystką projektu pn. „Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.

  czytaj artykuł
 • 25 październik 2011

  Nowi Członkowie w GTK

  Miło nam poinformować, iż z dniem 5 października 2011 r. do Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” przyjęci zostali kolejni członkowie
   

  czytaj artykuł
 • 20 październik 2011

  Spot reklamowy na antenie TVN24 i TVP Info

  W ramach projektu unijnego "Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego" od 20 października aż do 6 listopada będzie emitowany na antenie TVN24 i TVP Info spot reklamowy, którego celem jest podkreślenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru województwa świętokrzyskiego oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku regionu.
   

  czytaj artykuł
 • 19 październik 2011

  Tereny inwestycyjne

  Sprzedaż terenu inwestycyjnego zlokalizowanego na działkach położonych w Kielcach przy ul. Leszczyńskiej i ul. Domaszowskiej
   

  czytaj artykuł
 • 14 wrzesień 2011

  forum

  .

  czytaj artykuł
 • 14 wrzesień 2011

  Zaproszenie!

  Serdecznie zapraszamy na Konferencję Inauguracyjną projektu "Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości", która odbędzie się 27 września 2011 r. (wtorek) w Sali Konferencyjnej Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach.
   

  czytaj artykuł
 • 31 maj 2011

  Walne Zgromadzenie Członków GTK

  Zarząd Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”, zgodnie z § 18 pkt 2 Statutu GTK, uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2011 r. w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1, o godz. 9.30.
   

  czytaj artykuł
 • Świętokrzyskie - twoje miejsce na inwestycje
  14 grudzień 2010

  Świętokrzyskie - twoje miejsce na inwestycje

  Konkurs rozstrzygnięty - znamy zwycięski plakat!

  Do konkursu na plakat promujący województwo świętokrzyskie zgłoszono blisko 100 projektów.

  Po dwuetapowej walce jury wyłoniło zwycięską pracę - jej autorem jest Krzysztof Pilch z Sandomierza.
   

  czytaj artykuł
 • 11 kwiecień 2011

  Nowi członkowie GTK!

  Miło nam poinformować, iż z dniem 30 marca 2011 r. do Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” przyjęci zostali kolejni członkowie
   

  czytaj artykuł
 • 28 luty 2011

  Inwestycje w Polsce Wschodniej
  Biuro Zarządu GTK

  czytaj artykuł
 • 13 styczeń 2011

  Targi Praca Kariera Rozwój

  Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" oraz AIESEC Kielce przy współpracy Targów Kielce S.A. i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, po raz kolejny organizują Targi Praca Kariera Rozwój w Kielcach, które odbędą się 7 marca 2011 roku w Targach Kielce.

  czytaj artykuł
 • 16 grudzień 2010

  Współpraca z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego

  W  dniu 15 grudnia br. Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” podpisała z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego umowę partnerską na realizację projektu „Edukacja dla rynku pracy” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS). Projekt o wartości 8,8 mln zł będzie realizowany do 2014 roku.
   

  czytaj artykuł
 • 18 listopad 2010

  Szanowni Członkowie GTK!

  Miło nam poinformować, iż w dniu 3 listopada br. Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" podpisała ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego umowę na realizację projektu "Przedsiębiorczy student" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS). Celem ogólnym projektu jest promocja postaw proprzedsiębiorczych wśród studentów, absolwentów (w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów) i doktorantów świętokrzyskich uczelni wyższych, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego w szczególności wśród kobiet.

  czytaj artykuł
 • 26 październik 2010

  Świętokrzyski Portal Inwestycyjny!

  Uprzejmie informujemy, iż Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój, realizuje projekt "Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego", współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 2. "Wsparcie innowacyjności, budowa potencjału informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu", Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.
   

  czytaj artykuł
 • 7 październik 2010

  GTK na Targach EXPO REAL w Monachium!

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” wzięła udział w 13 edycji Targów EXPO REAL w Monachium, przeznaczonych dla przedstawicieli branży inwestycyjnej i finansowej, kadr zarządzających, firm konsultingowych, architektów i planistów, agencji nieruchomości, i  przedstawicieli stref ekonomicznych z całego świata.

  czytaj artykuł
 • 30 wrzesień 2010

  Zapraszamy na Konferencję!

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy" organizowaną przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska wraz z Krajową Izbą Doradców Podatkowych.
   

  czytaj artykuł
 • 1 wrzesień 2010

  Szanowni Członkowie GTK!

  W związku z nadchodzącym rozpoczęciem jesiennego sezonu wystawienniczego, Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" w porozumieniu z Targami Kielce S.A., uprzejmie informuje o możliwości bezpłatnej ekspozycji materiałów informacyjno-promocyjnych firm - członków GTK na jesiennych edycjach targów.
   

  czytaj artykuł
 • 1 wrzesień 2010

  Nowi członkowie GTK!

  Miło nam poinformować, iż z dniem 31 sierpnia 2010 r. do Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” przyjęci zostali kolejni członkowie
   

  czytaj artykuł
 • 1 lipiec 2010

  Nowy Zarząd GTK!

  Miło nam poinformować, iż Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 r., udzieliło absolutorium Zarządowi GTK za rok 2009 i z uwagi na zakończenie kadencji, wybrało zarząd na nową kadencję
   

  czytaj artykuł
 • 18 czerwiec 2010

  Walne Zgromadzenie Członków GTK!

  Zarząd Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”, zgodnie z § 18 pkt 2 Statutu GTK, uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2010 r. w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1, o godz. 10.00.

  czytaj artykuł
 • 13 czerwiec 2010

  Zaproszenie!

  Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" imieniu  Świętokrzyskiego Centrum Obsługi Inwestora oraz Centrum Obsługi Inwestora działającego w Urzędzie Miasta Kielce, zaprasza na seminarium informacyjne dotyczące realizacji projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”.

  czytaj artykuł
 • 14 maj 2010

  Fundusze UE dla mikroprzedsiębiorców!

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, dotyczącymi ostatniego w 2010 roku konkursu o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

  czytaj artykuł
 • 7 maj 2010

  Zapraszamy na szkolenia

  Bezpłatne szkolenia dla studentów, absolwentów i doktorantów!

  czytaj artykuł
 • 3 maj 2010

  Nowi członkowie GTK!

  Miło nam poinformować, iż z dniem 30 kwietnia 2010 w szeregi Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” przyjęci zostali nowi członkowie

  czytaj artykuł
 • 19 luty 2010

  Zaproszenie!

  Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza 28 kwietnia 2010 r. (Hotel Kongresowy), właścicieli przedsiębiorstw i osoby zarządzające firmami z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. "Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa".

  czytaj artykuł
 • 12 kwiecień 2010

  Zaproszenie!

  Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" w imieniu PKPP Lewiatan zaprasza na konferencję "Euro dla przedsiębiorców", która odbędzie się w dn. 22 - 23.04.2010 r. w Kielcach.

  czytaj artykuł
 • 7 kwiecień 2010

  Praktyki dla studentów UJK

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza firmy  do skorzystania z możliwości przyjęcia na płatną 3-miesięczną praktykę zawodową studentów Uniwersytetu, finansowaną ze środków EFS.

  czytaj artykuł
 • 15 marzec 2010

  Podpisanie Listu intencyjnego

  Dwudziestu przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu w tym Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”, uczestniczących w Projekcie Perspektywy RSI Świętokrzyskie II etap, w dniu 9 marca 2010 r. podpisało List intencyjny, w którym wyrazili wolę stworzenia platformy współpracy w celu wzmocnienia instytucji otoczenia biznesu w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie świętokrzyskim.
   

  czytaj artykuł
 • 5 marzec 2010

  Seminarium – ochrona własności intelektualnej (2010-03-05)

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” oraz Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na seminarium „FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Popularyzacja wiedzy o ochronie własności intelektualnej wśród przedsiębiorców”.
   

  czytaj artykuł
 • 16 luty 2010

  Szkolenia dla członków GTK!

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” w imieniu firmy AKME Consulting zaprasza członków GTK – mikro i małe przedsiębiorstwa, do skorzystania ze specjalistycznych szkoleń i doradztwa w ramach projektu „Przedsiębiorstwo XXI – Program Doskonalenia Zarządzania Przedsiębiorstwami Woj. Świętokrzyskiego”.
   

  czytaj artykuł
 • 10 luty 2010

  Promocja regionu

  Biuro Zarządu GTK uprzejmie informuje, iż dnia 10 lutego 2010 roku, została podpisana umowa pomiędzy Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” a Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu „Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego”.

  czytaj artykuł
 • 29 styczeń 2010

  Zaproszenie

  Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" w imieniu Kieleckiego Parku Technologicznego zaprasza na targi: "InventRam: inicjatywy parkowo - inkubatorowe dla nowoczesnego biznesu".

  czytaj artykuł
 • 12 styczeń 2010

  Targi Praca, Kariera, Rozwój

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” objęła patronat honorowy nad „Targami Praca, Kariera, Rozwój” organizowanymi przez Komitet Lokalny AIESEC Polska.
   

  czytaj artykuł
 • 5 styczeń 2010

  Nowy projekt

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” pragnie poinformować, iż w dniu 28 grudnia 2009 roku podpisała ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego umowę na realizację projektu „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości”

  czytaj artykuł
 • Wesołych Świąt
  22 grudzień 2009

  Wesołych Świąt

  czytaj artykuł
 • 4 październik 2009

  Akcja "Przymierz się"

  Zapraszamy do zapoznania się z akcją.

  czytaj artykuł
 • 19 maj 2009

  Zapraszamy na Konferencję

  W związku z realizacją projektu "Rozwój sieci współpracy i wymiany innowacji w klastrze Grono Targowe Kielce", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zapraszamy uprzejmie na Konferencję informacyjno - promocyjną, połączoną z wręczeniem certyfikatów dla nowych członków GTK, która odbędzie się 22 maja 2009 r. (piątek), w godz. 10.00 - 13.00, w sali CK 2 Centrum Konferencyjnego Targów Kielce, przy ul. Zakładowej 1.
   

  czytaj artykuł
 • 16 kwiecień 2009

  Zapraszamy do udziału w projekcie

  Grono Targowe Kielce oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne projektu szkoleniowego ,,Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej".

  czytaj artykuł
 • 16 kwiecień 2009

  Zapraszamy na szkolenie

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” oraz Firma TT Solutions organizują kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia do wystawiania świadectw energetycznych. Na kurs zapraszamy osoby posiadające wyższe wykształcenie magisterskie, kierunek studiów nie ma znaczenia.

  czytaj artykuł
 • 16 kwiecień 2009

  Nowy projekt

  Miło nam poinformować, iż opracowany przez GTK projekt : „Rozwój sieci współpracy i wymiany innowacji w klastrze Grono Targowe Kielce”, został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. Projekt o wartości 342 tys. PLN, będzie realizowany w ramach Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

  czytaj artykuł
 • 3 kwiecień 2009

  Praktyki dla studentów

  Zgodnie z porozumieniem zawartym z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, działającym przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zarząd GTK zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych przyjęciem studentów celem odbycia praktyk zawodowych do współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii (członkiem GTK) – realizatorem projektu „Metropolia Akademicka Kielce”.
   

  czytaj artykuł
 • Podpisanie pre-umowy
  1 kwiecień 2009

  Podpisanie pre-umowy

  Biuro Zarządu GTK uprzejmie informuje, iż dnia 30 marca 2009 roku, została podpisana pre-umowa pomiędzy Gronem Targowym Kielce a Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu „Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego”.

  czytaj artykuł
 • 1 kwiecień 2009

  Nowy projekt

  Biuro Zarządu GTK pragnie poinformować, iż dnia 20 marca 2009 roku został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój sieci współpracy i wymiany innowacji w klastrze Grono Targowe Kielce”.

  czytaj artykuł
 • 1 kwiecień 2009

  Porozumienie o współpracy

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości działający przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, podpisały w dniu 5 marca 2009 r., „Porozumienie o współpracy gospodarczej”.

  czytaj artykuł
 • 12 styczeń 2009

  Akceptacja formalna pierwszego projektu

  „Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego”

  czytaj artykuł
 • 12 styczeń 2009

  Porozumienie o współpracy

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”, Targi Kielce oraz Emeryk.com, podpisały w dniu 8 stycznia 2009 r. porozumienie.

  czytaj artykuł
 • 12 styczeń 2009

  Zawody narciarskie na stoku Telegraf

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”, Targi Kielce oraz Emeryk.com, zgodnie z zawartym porozumieniem i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wystawców, przygotowuje wspólnie organizację zawodów narciarskich na stoku Telegraf o puchar Prezesa Targów Kielce.

  czytaj artykuł
 • 5 listopad 2008

  Nowy projekt

  Biuro Zarządu GTK pragnie poinformować, iż dnia 30 października 2008 roku został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wniosek o dofinansowanie projektu „Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego”.

  czytaj artykuł
 • 5 listopad 2008

  Spotkanie inauguracyjne

  Spotkanie inaugurujące działalność Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”, odbyło się 16 października 2008 roku w siedzibie Targów Kielce. Przedstawiono na nim kierunki rozwoju GTK na najbliższy rok oraz zaprezentowano możliwości pozyskania funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia inicjatyw klastrowych.

  czytaj artykuł
 • 24 czerwiec 2008

  Konferencja prasowa

  W środę 25 czerwca 2008 roku odbędzie się w Urzędzie Miasta konferencja prasowa Prezydenta Miasta Kielce Wojciecha Lubawskiego z udziałem Prezesa Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” Tadeusza Pęczka oraz Prezesa Targów Kielce Sp. z o.o. Andrzeja Mochonia.

  czytaj artykuł
 • Zmarł Dariusz Bulski
  21 lipiec 2017

  Zmarł Dariusz Bulski

  Kondolencje

  Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszego kolegi Dariusza Bulskiego - Kierownika Zamówień Publicznych w Rejonowym Przedsiębiorstwie Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach. Był jednym z najbardziej aktywnych członków naszej Izby - zawsze obecny na naszych spotkaniach, aktywnie zabierał głos w prowadzonych dyskusjach, nie wspominając o jego pogodnym usposobieniu i poczuciu humoru. Mimo, również naszego, zaangażowania w jego leczenie niestety przegrał walkę z ciężką chorobą.

   

  Najszczersze kondolencje składamy Rodzinie Darka.

   

  Zarząd i Biuro Zarządu GTK

  czytaj artykuł
 • 19 czerwiec 2008

  Wieczór francuski

  CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE
  IZBY GOSPODARCZEJ
  „GRONO TARGOWE KIELCE”


  Szanowni Państwo,

       Prezydent Miasta Kielce oraz Zarząd Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” pragną Państwa zaprosić na wieczór francuski organizowany przez Miasto Kielce w dniu 1 lipca 2008 roku.

  czytaj artykuł
 • 19 czerwiec 2008

  Rejestracja

  Miło nam poinformować, iż Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”  uporała  się z problemami rejestracyjnymi, uzyskując w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS 0000304952).

  czytaj artykuł
 • 12 czerwiec 2018

  Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia"

  Szanowni Członkowie GTK,
  Grono Targowe jako partner Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest w trakcie intensywnych prac zmierzających do uruchomienia kolejnej tury staży realizowanych w ramach projektu EFS - "Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia". W ramach projektu będziemy kierowali absolwentów UJK na 3 miesięczne staże (każdy miesiąc to 120 godzin stażu do realizacji przez absolwenta). Nie ma wymogu zatrudnienia absolwenta po zakończeniu stażu.

  UJK i GTK zapewniają:

  - wypłaty stypendium stażowego dla absolwenta,
  - refundację badań lekarskich,
  - ubezpieczenie studenta OC i NNW.
   

  czytaj artykuł

Nasi partnerzy