02 wrzesień 2014

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich (Targi Kielce, 25.09.2014)

25 września 2014 roku na terenie Targów Kielce, w Sali Kongresowej OMEGA odbędzie się uroczysta Gala Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Gala organizowana jest w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV Etap)” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

W trakcie Gali wręczone zostaną dyplomy Honorowym Ambasadorom Kongresów Polskich.Dyplomy otrzymają: • Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prof. dr hab. Magdalena Durlik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii im. Prof. Tadeusza Orłowskiego
 • Prof. dr hab. inż.  Andrzej Dziech, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Prof. zw. dr hab. n. med.  Adam Dziki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
 • mgr ekonomii Henryk Handszuh - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
 • Iwona Kmieć, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,  Katedra Automatyzacji Procesów
 • Dr hab. Krzysztof  Krygier , Kierownik Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych na Wydziale Nauk o Żywności Szkoły  Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr hab. n.med. Wacław Kuczmik, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dr hab. Bartłomiej W.  Loster, Instytut Stomatologii, Katedra i Zakład Ortodoncji Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 • Dr hab. inż.  Mirosław Miller, Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu
 • Dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa, Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji, AGH w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska
 • Prof. nadzw. dr hab. n. med.Tadeusz Pietrucha, Zakład Biotechnologii Medycznej, Katedra Medycyny Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Prof. dr hab. Józef Pociecha, Kierownik Zakładu Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Leszek Romanowski, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im.Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Traumatologi, Ortopedii i Chirurgii Ręki
 • Prof. dr inż. Andrzej Ruciński, University of New Hampshire, Department of Electrical  and Computer Engineering /  Space Science Center
 • Prof. dr. hab. Wiesław Stręk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Polska Akademia Nauk we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. inż., Profesor Honorowy Politechniki Śląskiej, Andrzej Świerniak Politechnika Śląska, Instytut Automatyki

Dyplom otrzyma również Prezydent Kielc Pan Wojciech Lubawski - w uznaniu zasług dla rozwoju regionu świętokrzyskiego jako miejsca targów, kongresów i konferencji. • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy