• 27 listopad 2019

  Vouchery - spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców!

  W związku z ogłoszeniem drugiego naboru na udzielenie voucherów na usługi doradcze, w imieniu Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach - serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, poświęcone możliwościom skorzystania z dofinansowania ze środków UE. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie na dwa rodzaje usług: usługi standardowe takie jak opracowanie strategii marketingowej czy doradztwo prawno – podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku oraz usługi specjalistyczne typu audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

  Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 2 grudnia br., w godzinach  10.00 - 13.00, w sali konferencyjnej ul. Ściegiennego 8 w Kielcach, budynek Stadionu Piłkarskiego.
   

  Szczegóły pod linkiem:
  https://vouchery.spinno.pl/aktualnosci

  czytaj artykuł
 • 15 listopad 2019

  Vouchery dla MŚP

  Zapraszany świętokrzyskie MŚP do skorzystania z oferty GTK - specjalistycznej usługi doradczej jaką jest wdrożenie przez przedsiębiorstwo własnego cyklicznego wydarzenia branżowego (wystawa, konferencja, event, prezentacja itp.). Grono Targowe Kielce zapewnia wysoko wykwalifikowanych doradców oraz odpowiednie narzędzia do prawidłowej realizacji usługi asysty w opracowaniu i wdrożeniu przez MŚP cyklicznego wydarzenia branżowego realizowanego przy okazji targów i wystaw odbywających się w Targach Kielce - wicelidera rynku targowego w Polsce.

   

  czytaj artykuł
 • 8 listopad 2019

  Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

  Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim.

  W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych
  i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

   

  Termin składania aplikacji: od 7 listopada 2019 r. do 10 stycznia 2020 r. do godziny 15:00

  Alokacja na II nabór: 8 000 000 zł

   

  Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej: https://vouchery.spinno.pl/

   

   

  czytaj artykuł
 • 19 czerwiec 2019

  Zaproszenie - spotkanie z MPiT dot. wsparcie eksportu

  Dyrekcja Departamentu Inwestycji i Rozwoju serdecznie zaprasza przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej (sala 102) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przy ul. Al. IX Wieków Kielce 3.
   
  Podczas spotkania z przedstawicielem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przybliżone zostaną między innymi kwestie wsparcia eksportu, przedsięwzięcia organizowane na rzecz polskich firm i organizacji gospodarczych oraz przedstawione zostaną możliwości nawiązania współpracy z Ministerstwem w przedmiotowym zakresie.
  czytaj artykuł
 • 30 maj 2019

  Walne Zgromadzenie Członków Izby!

  Zapraszamy serdecznie Członków Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dn. 13 czerwca 2018 r., o godz. 10.00  w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1. Porządek obrad w załączeniu.
   
  Osoby reprezentujące Członków na Zwyczajnym Zgromadzeniu Członków Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”, obowiązane są wykazać się dokumentami stwierdzającymi ich prawo do reprezentowania danego podmiotu.
   
  Wszystkie materiały i dokumenty związane ze Zgromadzeniem Członków Izby będą do wglądu na 3 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia Członków Izby w siedzibie Grona przy ul. Zakładowej 1. 
   
  Zarząd GTK
  czytaj artykuł
 • 23 maj 2019

  Ruszyły 3 konkursy z Działania 2.5 RPO - Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, ogłosiła 3 konkursy (w zależności od kwoty projektu) na dofinansowanie realizowanych przez MŚP inwestycji rozwojowych. 
  W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:
  - dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
  - dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
  czytaj artykuł
 • 26 kwiecień 2019

  Ogłoszenie o konkursie na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zaprasza przedsiębiorstwa do udziału w projekcie mającym na celu zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, które wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu działalności, same wybiorą pakiet usług doradczych oraz jednostkę, będącą to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP zgodnie z wymogami konkursu.
   
  czytaj artykuł
 • 26 marzec 2019

  Zakończenie projektu „Wysokiej jakości staże droga do zatrudnienia”

  II edycja staży realizowana w okresie lipiec 2018 - styczeń 2019 roku, objęła 148 absolwentów UJK, którzy odbyli staż w 96 firmach i instytucjach publicznych (ZUS, urzędy skarbowe, urzędy miast i gmin) głównie z terenu regionu świętokrzyskiego (w tym w 14 firmach - członków GTK).
   
  czytaj artykuł

Nasi partnerzy