26 marzec 2019

Zakończenie projektu „Wysokiej jakości staże droga do zatrudnienia”

Grono Targowe Kielce jako partner Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zakończyło realizację projekt pn. „Wysokiej jakości staże droga do zatrudnienia” o wartości ponad 2 mln zł (0,38 mln zł - GTK) w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucji Pośredniczącej. Łącznie w ramach całego projektu staż odbyło 250 absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
II edycja staży realizowana w okresie lipiec 2018 - styczeń 2019 roku, objęła 148 absolwentów UJK, którzy odbyli staż w 96 firmach i instytucjach publicznych (ZUS, urzędy skarbowe, urzędy miast i gmin) głównie z terenu regionu świętokrzyskiego (w tym w 14 firmach - członków GTK).
 
  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy