• Świętokrzyskie - twoje miejsce na inwestycje
  14 grudzień 2010

  Świętokrzyskie - twoje miejsce na inwestycje

  Konkurs rozstrzygnięty - znamy zwycięski plakat!

  Do konkursu na plakat promujący województwo świętokrzyskie zgłoszono blisko 100 projektów.

  Po dwuetapowej walce jury wyłoniło zwycięską pracę - jej autorem jest Krzysztof Pilch z Sandomierza.
   

  czytaj artykuł
 • 16 grudzień 2010

  Współpraca z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego

  W  dniu 15 grudnia br. Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” podpisała z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego umowę partnerską na realizację projektu „Edukacja dla rynku pracy” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS). Projekt o wartości 8,8 mln zł będzie realizowany do 2014 roku.
   

  czytaj artykuł
 • 18 listopad 2010

  Szanowni Członkowie GTK!

  Miło nam poinformować, iż w dniu 3 listopada br. Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" podpisała ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego umowę na realizację projektu "Przedsiębiorczy student" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS). Celem ogólnym projektu jest promocja postaw proprzedsiębiorczych wśród studentów, absolwentów (w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów) i doktorantów świętokrzyskich uczelni wyższych, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego w szczególności wśród kobiet.

  czytaj artykuł
 • 26 październik 2010

  Świętokrzyski Portal Inwestycyjny!

  Uprzejmie informujemy, iż Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój, realizuje projekt "Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego", współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 2. "Wsparcie innowacyjności, budowa potencjału informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu", Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.
   

  czytaj artykuł
 • 7 październik 2010

  GTK na Targach EXPO REAL w Monachium!

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” wzięła udział w 13 edycji Targów EXPO REAL w Monachium, przeznaczonych dla przedstawicieli branży inwestycyjnej i finansowej, kadr zarządzających, firm konsultingowych, architektów i planistów, agencji nieruchomości, i  przedstawicieli stref ekonomicznych z całego świata.

  czytaj artykuł
 • 30 wrzesień 2010

  Zapraszamy na Konferencję!

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy" organizowaną przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska wraz z Krajową Izbą Doradców Podatkowych.
   

  czytaj artykuł
 • 1 wrzesień 2010

  Szanowni Członkowie GTK!

  W związku z nadchodzącym rozpoczęciem jesiennego sezonu wystawienniczego, Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" w porozumieniu z Targami Kielce S.A., uprzejmie informuje o możliwości bezpłatnej ekspozycji materiałów informacyjno-promocyjnych firm - członków GTK na jesiennych edycjach targów.
   

  czytaj artykuł
 • 1 wrzesień 2010

  Nowi członkowie GTK!

  Miło nam poinformować, iż z dniem 31 sierpnia 2010 r. do Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” przyjęci zostali kolejni członkowie
   

  czytaj artykuł
 • 1 lipiec 2010

  Nowy Zarząd GTK!

  Miło nam poinformować, iż Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 r., udzieliło absolutorium Zarządowi GTK za rok 2009 i z uwagi na zakończenie kadencji, wybrało zarząd na nową kadencję
   

  czytaj artykuł
 • 18 czerwiec 2010

  Walne Zgromadzenie Członków GTK!

  Zarząd Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”, zgodnie z § 18 pkt 2 Statutu GTK, uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2010 r. w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1, o godz. 10.00.

  czytaj artykuł
 • 13 czerwiec 2010

  Zaproszenie!

  Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" imieniu  Świętokrzyskiego Centrum Obsługi Inwestora oraz Centrum Obsługi Inwestora działającego w Urzędzie Miasta Kielce, zaprasza na seminarium informacyjne dotyczące realizacji projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”.

  czytaj artykuł
 • 14 maj 2010

  Fundusze UE dla mikroprzedsiębiorców!

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, dotyczącymi ostatniego w 2010 roku konkursu o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

  czytaj artykuł
 • 7 maj 2010

  Zapraszamy na szkolenia

  Bezpłatne szkolenia dla studentów, absolwentów i doktorantów!

  czytaj artykuł
 • 3 maj 2010

  Nowi członkowie GTK!

  Miło nam poinformować, iż z dniem 30 kwietnia 2010 w szeregi Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” przyjęci zostali nowi członkowie

  czytaj artykuł
 • 19 luty 2010

  Zaproszenie!

  Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza 28 kwietnia 2010 r. (Hotel Kongresowy), właścicieli przedsiębiorstw i osoby zarządzające firmami z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. "Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa".

  czytaj artykuł
 • 12 kwiecień 2010

  Zaproszenie!

  Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" w imieniu PKPP Lewiatan zaprasza na konferencję "Euro dla przedsiębiorców", która odbędzie się w dn. 22 - 23.04.2010 r. w Kielcach.

  czytaj artykuł
 • 7 kwiecień 2010

  Praktyki dla studentów UJK

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza firmy  do skorzystania z możliwości przyjęcia na płatną 3-miesięczną praktykę zawodową studentów Uniwersytetu, finansowaną ze środków EFS.

  czytaj artykuł
 • 15 marzec 2010

  Podpisanie Listu intencyjnego

  Dwudziestu przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu w tym Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”, uczestniczących w Projekcie Perspektywy RSI Świętokrzyskie II etap, w dniu 9 marca 2010 r. podpisało List intencyjny, w którym wyrazili wolę stworzenia platformy współpracy w celu wzmocnienia instytucji otoczenia biznesu w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie świętokrzyskim.
   

  czytaj artykuł
 • 5 marzec 2010

  Seminarium – ochrona własności intelektualnej (2010-03-05)

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” oraz Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na seminarium „FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Popularyzacja wiedzy o ochronie własności intelektualnej wśród przedsiębiorców”.
   

  czytaj artykuł
 • 16 luty 2010

  Szkolenia dla członków GTK!

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” w imieniu firmy AKME Consulting zaprasza członków GTK – mikro i małe przedsiębiorstwa, do skorzystania ze specjalistycznych szkoleń i doradztwa w ramach projektu „Przedsiębiorstwo XXI – Program Doskonalenia Zarządzania Przedsiębiorstwami Woj. Świętokrzyskiego”.
   

  czytaj artykuł
 • 10 luty 2010

  Promocja regionu

  Biuro Zarządu GTK uprzejmie informuje, iż dnia 10 lutego 2010 roku, została podpisana umowa pomiędzy Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” a Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu „Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego”.

  czytaj artykuł
 • 29 styczeń 2010

  Zaproszenie

  Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" w imieniu Kieleckiego Parku Technologicznego zaprasza na targi: "InventRam: inicjatywy parkowo - inkubatorowe dla nowoczesnego biznesu".

  czytaj artykuł
 • 12 styczeń 2010

  Targi Praca, Kariera, Rozwój

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” objęła patronat honorowy nad „Targami Praca, Kariera, Rozwój” organizowanymi przez Komitet Lokalny AIESEC Polska.
   

  czytaj artykuł
 • 5 styczeń 2010

  Nowy projekt

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” pragnie poinformować, iż w dniu 28 grudnia 2009 roku podpisała ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego umowę na realizację projektu „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości”

  czytaj artykuł

Nasi partnerzy