26 październik 2010

Świętokrzyski Portal Inwestycyjny!

Uprzejmie informujemy, iż Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój, realizuje projekt "Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego", współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 2. "Wsparcie innowacyjności, budowa potencjału informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu", Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.

Celem głównym projektu jest promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu, katalogowanie terenów inwestycyjnych, kreowanie pozytywnego wizerunku woj. świętokrzyskiego jako dobrego miejsca do inwestowania oraz dopływ bezpośrednich inwestycji i transfer nowoczesnych technologii.

Oferta portalu skierowana jest do samorządów, instytucji i organizacji gospodarczych oraz firm zamierzających nawiązać kooperację z podmiotami zewnętrznymi, zainteresowanymi lokowaniem przedsięwzięć gospodarczych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Portal jest dostępny pod adresem www.invest.gronotargowe.pl i korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne, informacje pojawiają się po zaakceptowaniu ich treści przez administratora.

Wszelkich informacji dotyczących korzystania z portalu udziela Pan Dariusz Kurcman 041 361 04 92 wew. 23 (Stowarzyszenie Integracja i Rozwój).

Ogłoszenia promujące region świętokrzyski z adresem portalu ukażą się w prasie ogólnopolskiej - Rzeczpospolita (27 i 29 października), Puls Biznesu (03 i 09 listopada) oraz w Dzienniku Gazecie Prawnej (05 i 08 listopada).

Biuro Zarządu GTK

  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy