16 grudzień 2010

Współpraca z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego

W  dniu 15 grudnia br. Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” podpisała z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego umowę partnerską na realizację projektu „Edukacja dla rynku pracy” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS). Projekt o wartości 8,8 mln zł będzie realizowany do 2014 roku.

Rola Grona Targowego Kielce polegać będzie na współpracy z Uniwersytetem przy modyfikowaniu programów nauczania, udziału w spotkaniach panelowych pracodawców z nauczycielami akademickimi, organizowaniu praktyk i staży zawodowych dla studentów oraz innych działaniach uczelni mających za zadanie maksymalnie zwiększyć efektywność nauczania i szans na uzyskanie zatrudnienia przez jego absolwentów.

Współpraca Izby z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ma okazję stać się modelowym przykładem współdziałania między uczelniami wyższymi a organizacjami pracodawców, celem maksymalnego dopasowania programu zajęć i przygotowania absolwenta do wymagań współczesnego rynku pracy.

Biuro Zarządu GTK

  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy