15 marzec 2010

Podpisanie Listu intencyjnego

Dwudziestu przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu w tym Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”, uczestniczących w Projekcie Perspektywy RSI Świętokrzyskie II etap, w dniu 9 marca 2010 r. podpisało List intencyjny, w którym wyrazili wolę stworzenia platformy współpracy w celu wzmocnienia instytucji otoczenia biznesu w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie świętokrzyskim.

Zakres działań obejmie między innymi:

 • Przyjęcie wspólnej wizji współpracy na rzecz przedsiębiorczości i rozwoju innowacji
 • w regionie świętokrzyskim
 • Powołanie KLUBU RSI jako platformy współpracy
 • Uwzględnienie interesów wszystkich Partnerów z poszanowaniem ich suwerenności
 • Wspólne cykliczne spotkania i wymianę doświadczeń
 • Wspólne działania w ramach inicjatyw i projektów
 • Realizację działań promujących cele KLUBU RSI wśród Administracji, Nauki i Biznesu.

Instytucje Otoczenia Biznesu, których Przedstawiciele podpisali list intencyjny:


 1. Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”
 2. Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 3. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego               
 4. Koneckie Stowarzyszenie  Wspierania Przedsiębiorczości   
 5. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii       
 6. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości           
 7. Fundacja Rozwoju Pierzchnica                       
 8. Agencja Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu                       
 9. Agencja Rozwoju Lokalnego Inkubator Przedsiębiorczości       
 10. Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice SA               
 11. Kielecki Park Technologiczny                       
 12. Stowarzyszenie Integracja i Rozwój                   
 13. Biuro Konsultingu i Doradztwa Ekonomicznego           
 14. Stowarzyszenie Forum Pracodawców                   
 15. Instytut Innowacji i Biznesu               
 16. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej               
 17. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa działania – Wokół łysej Góry”   
 18. Urząd Statystyczny w Kielcach                       
 19. Urząd Marszałkowski Centrum Obsługi Inwestora
 20. Zakład Doskonalenia Zawodowego

Biuro Zarządu GTK

 • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy