16 kwiecień 2009

Zapraszamy do udziału w projekcie

Grono Targowe Kielce oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne projektu szkoleniowego ,,Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej".

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 maja br. w budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 15, budynek G w godz. 16.00-18.00.

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej" to ogólnopolski projekt szkoleniowy finansowany z EFS, realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji w partnerstwie z Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym. Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników firm działających w sektorach elektroniki, informatyki i telekomunikacji.

W ramach Projektu oferowane są szkolenia m.in. w zakresie:
 

  • Obsługi i wdrażania systemów elektronicznych oraz montażu, instalacji i serwisu urządzeń elektronicznych i ich elementów (w tym w zakresie technologii IPC),
  • Kooperacji z międzynarodowymi koncernami ,
  • Zarządzania jakością, sprzedażą i negocjacji handlowych ,
  • Aspektów prawnych działalności na rynku produktów elektronicznych ,
  • Aspektów wdrażania cyfrowych systemów komunikacyjnych .


Więcej informacji na stronie www.eurogrupa.pl/elektronika/

  • Udostępnij
Powrót

Nasi partnerzy